Werken als centralist iets voor jou?

Werken bij de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland betekent werken in een dynamische omgeving. Je bent de eerste hulpverlener die betrokken is bij een acute medische situatie of je zorgt voor een efficiënte planning van planbare ambulancezorg. De juiste vragen stellen, zorgvuldig handelen en snel beslissingen nemen zijn essentieel. De Meldkamer Ambulancezorg is dé plek waar de ambulancezorg begint.

Onze ambulancezorg

Spoedzorg

Spoedzorg kan een zaak van leven of dood zijn. Tijd en goede zorg zijn van cruciaal belang. Hiervoor hanteren we drie urgenties: A0, A1 en A2. De A0 is een nieuwe urgentie per 2 april 2024. Bij A0 is er sprake van de grootst mogelijke spoed. De centralist van de meldkamer beslist op basis van triage welke urgentie wordt toegekend. Het ambulanceteam – een ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige – op de spoedambulance is opgeleid voor hoogcomplexe ambulancezorg.

Planbare ambulancezorg

Onze ambulances rijden niet alleen bij spoedgevallen, maar ook in situaties waarbij patiënten liggend vervoerd moeten worden en er onderweg medische handelingen of monitoring nodig zijn. Dit noemen we planbare ambulancezorg. Alleen onze ketenpartners, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen kunnen telefonisch een aanvraag bij ons doen voor planbare ambulancezorg. Deze ritten worden in goed overleg ingepland op dag en tijdstip en voor het grootste deel uitgevoerd door de medewerkers van middencomplexe ambulancezorg. 

Werken op de meldkamer

Onze verpleegkundig centralisten worden zowel ingezet voor aanname, als voor de uitgifte van spoedzorg. Daarnaast werken er bij de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland centralisten in de meldkamer voor de planbare ambulancezorg. Lees verder en ontdek er meer over.

Aannamecentralist

Bij de aannamecentralist komen meldingen binnen van 112, maar ook de meldingen van ketenpartners zoals huisartsen, verpleegkundigen en verpleeghuizen of de politie of brandweer. Geen melding is gelijk. Elke situatie en gebeurtenis vraagt om snel en adequaat handelen. Je bent de allereerste hulpverlener die contact heeft met de melder en die de juiste zorg kan inzetten. Wat nodig is bepaal jij door goed te luisteren, door te vragen en overzicht te houden. Hiervoor maak je gebruik van een uitvraagsysteem. Jouw verpleegkundige achtergrond helpt om een goed beeld te vormen van de toestand van de patiënt en de noodzakelijke zorg.

Uitgiftecentralist

Terwijl de aannamecentralist contact heeft met de melder, geef jij als uitgiftecentralist het ambulanceteam dat het dichtst in de buurt is, de opdracht om naar de patiënt te gaan. Je voorziet je collega’s op de ambulance van de juiste informatie over de situatie. De ingekomen meldingen verwerk je in een geautomatiseerd systeem. Je houdt voor en tijdens de hulpverlening contact met het team op de ambulance en wisselt informatie uit in het belang van de hulpverlening. Verder bewaak je de beschikbaarheid van ambulances. Indien nodig zorg je voor de inzet van een extra ambulance of je vraagt ondersteuning van andere disciplines, zoals een brugwachter, de kustwacht, de politie of Mobiel Medisch Team.

Centralist planbare ambulancezorg

De aanvragen van ketenpartners voor planbare ambulancezorg komen binnen bij de centralist planbare ambulancezorg. In nauw overleg met de aanvrager plan je de ambulancerit in voor patiënten die liggend vervoerd moeten worden en onderweg laag- of middencomplexe zorg nodig zijn. Bij de planning houd je ook rekening met de beschikbaarheid van de ambulances voor middencomplexe ambulancezorg. Dagelijks geef jij de planning van de routes door aan jouw collega’s van de middencomplexe ambulancezorg.

Maak kennis met de collega's

Dietie:
“Wie 112 belt, krijgt een ervaren en deskundige verpleegkundig centralist aan de lijn. Ik vind het erg fijn dat ik op afstand instructies kan geven en de melder kan vertellen hoe hij kan helpen. Ook houd ik van plannen en regelen. Dit werk past bij mij. Door de juiste instructies te geven kan ik een groot verschil maken voor iemand zijn leven.“
Jeanette, centralist planbare ambulancezorg:
“Ik werk nu bijna een jaar als centralist planbare ambulancezorg. Het is een hele enerverende baan. Elke keer is het weer een verrassing met welke casus je te maken krijgt. De invoering van middencomplexe ambulancezorg in onze regio (oktober 2022) maakt mijn werk nog dynamischer. We krijgen meer diversiteit in de ritaanvragen, waarbij mijn medische kennis goed van pas komt.”
Hilda, centralist planbare ambulancezorg:
“Elk telefoontjes is anders. Dat maakt mijn werk als centralist veelzijdig en afwisselend. Hoewel ik nog maar kort werkzaam ben op de meldkamer, wist ik waar ik voor koos. Eerder werkte ik namelijk op de mediumcare ambulance in Haaglanden. Nu plan ik de ambulanceritten zelf in en heb ik veel contact met verschillenden zorgverleners. Wat mij aanspreekt aan deze baan is het contact met mensen. We hebben een gezellig team binnen een fijne werkomgeving.”
Vorige slide
Volgende slide

Wie ben jij?

Wil je aan de slag als verpleegkundig centralist?

Wil jij aan de slag als centralist planbare ambulancezorg?

Verpleegkundig centralist

Heb jij:

 • Een opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4 of hbo-verpleegkunde;
 • een geldige BIG-registratie;
 • bij voorkeur een brede verpleegkundige ervaring in de klinische setting?

Herken jij jezelf hierin?

 • Luisteren, doorvragen en snel beslissingen nemen gaan jou goed af.
 • Je houdt het hoofd koel in hectische situaties.
 • Bellers die in paniek zijn kun jij pratend geruststellen en duidelijke instructies geven.
 • Samenwerken met anderen gaat jou goed af.
 • Je vindt het geen probleem om dag-, avond-, en nacht en weekenddiensten te draaien.

Je wilt de opleiding volgen!

Je dienstverband start met de opleiding tot verpleegkundig centralist. Je kunt deze opleiding alleen volgen als je in dienst bent bij een Regionale Ambulancevoorziening. Je doet tijdens de opleiding kennis en vaardigheden op, die nodig zijn om het gehele proces van aanname en uitgifte van ambulancezorg goed te laten verlopen. De opleiding bestaat uit lesdagen op de Academie voor Ambulancezorg en het leren in de dagelijkse praktijk. Hierbij wordt je begeleid door een praktijkbegeleider van ons eigen team. De opleiding duurt ongeveer 9 maanden. Tijdens de opleiding werk je fulltime.

Centralist planbare ambulancezorg

Heb jij:

 • Een zorggerelateerde mbo-opleiding niveau 4;
 • kennis van geautomatiseerde systemen en logistieke processen;
 • geografische kennis van de regio Noord-Nederland;
 • affiniteit met de zorg?

Herken jij jezelf hierin?

 • Efficiënt plannen en organiseren gaan jou goed af.
 • Je bent klantgericht, doortastend en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Verschillende belangen samenbrengen en het overzicht bewaren, vind jij een aantrekkelijke uitdaging.
 • Samenwerken met anderen gaat jou goed af.
 • Je vindt het geen probleem om dag-, avond en weekenddiensten te draaien.

Je wilt de opleiding volgen!

Je volgt een intern opleidingstraject van ongeveer 4 maanden. Hierbij hebben we aandacht voor logistiek plannen, communicatie en medische kennis. Een praktijkbegeleider van ons eigen team begeleidt jou tijdens het opleidingstraject.