Meldkamer Noord-Nederland bestaat 12,5 jaar

Alleen de nachtdienst draaien en soms zelfs in de nacht geen telefoon: het is maar moeilijk voor te stellen voor de verpleegkundig centralisten van nu. Toch was het circa vijftien jaar geleden de realiteit vertelt verpleegkundig centralist Martien Boerwinkel. Er is door de jaren heen veel veranderd op het gebied van communicatie, technologie en organisatie. Wat gelijk is gebleven, is dat de verpleegkundig centralisten een centrale rol spelen in de ambulancezorg. In de meldkamer begint de ambulancezorg voor Noord-Nederland.

De meldkamers in Groningen, Drenthe en Friesland zijn 12,5 jaar geleden samengekomen in een gezamenlijke meldkamer in Drachten. Hier ontvangen de centralisten de meldingen en coördineren en regisseren ze de ambulancezorg. Verpleegkundig centralist Martien Boerwinkel blikt terug op de verschillen tussen toen en nu.

Efficiënter en sneller
“Een groot verschil tussen toen en nu is dat we destijds eerst de aanname deden en daarna de uitgifte. Nu lopen deze processen naast elkaar. Terwijl de aannamecentralist nog met de melder praat, heeft de uitgiftecentralist in geval van spoed de ambulance al opdracht gegeven om te gaan rijden. Vroeger lag de opdracht voor de ritten bij taxibedrijven met een ambulancedienst die de patiënt snel naar het ziekenhuis brachten. Nu kunnen we een geavanceerde ambulance op pad sturen met professionele en deskundige medewerkers, die ter plaatse direct iets voor de patiënt kunnen betekenen.”

Telefonie neemt toe
Omdat het vroeger een stuk rustiger was, kwamen er ook regelmatig collega’s van de rijdienst langs voor een praatje. Daar is nu minder tijd voor. De telefonie neemt al een aantal jaren toe. We merken dat mensen nu gemakkelijker 112 bellen. Soms ook voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Dat is soms weleens lastig, want we willen juist goed bereikbaar zijn en blijven voor mensen die echt met spoed medische hulp nodig hebben. Vroeger kwamen er zelfs wel melders bij de balie, om ons te bedanken voor de hulp. Dat was wel bijzonder.

Technologische ontwikkelingen
De techniek is ook veranderd. Als iemand ons nu mobiel belt, weten we meer van de melder dan een aantal jaren geleden. Hierdoor kunnen we sneller en adequater reageren. Toch herken ik het computersysteem MS-DOS van destijds nog steeds in de GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem) van nu. Dit bedieningssysteem ondersteunt de afhandeling van de meldingen door centralisten. De onderliggende techniek is uiteraard wel enorm met de tijd meegegaan. Nieuwe mogelijkheden maken dat we steeds kunnen blijven verbeteren. De professionaliseringsslag en het samengaan in één meldkamer hebben hierbij zeker geholpen.”