Ambulancezorg Noord-Nederland start per 2 april met A0-urgentie

De meldkamer ambulancezorg en de drie ambulancediensten in Noord-Nederland voegen per 2 april 2024 de A0-urgentie toe. De A0 is één van de nieuwe urgenties van de landelijke verbeterde urgentie-indeling. Het doel daarvan is om nog sneller ter plaatste te zijn bij patiënten in een acuut levensbedreigende situatie.

Uitleganimatie
Bekijk deze animatie voor meer uitleg over de verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg.

C1- en C2-urgenties
Later dit jaar worden de C1 en C2-urgentie toegevoegd. Door de invoering van de nieuwe meldkamerzorgurgenties C1 (doorverwijzing) en C2 (zelfzorgadvies) krijgen 112-bellers met een minder urgente zorgvraag vaker direct de juiste (andere) zorg op de juiste plek. Te denken valt aan huisartsen-(spoed)zorg, wijkverpleegkundige zorg of acute GGZ. De C1- en C2 zijn urgenties zonder inzet van een ambulance-eenheid.

Aanleiding
Uit onderzoek (Nivel, 2019) is gebleken dat een uitbreiding van deze urgentie-indeling onder meer een verdere verbetering van de kwaliteit van zorg kan opleveren. De ambulancesector heeft daarom de afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe, verbeterde urgentie-indeling, op basis van medisch-logische gronden. Alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland implementeren de nieuwe urgenties dit jaar, te beginnen met de urgentie A0 in de periode 1 februari t/m 2 april 2024.